REIS MET ONS DOOR DE WERELD

               

Buy an atlas and keep it by the bed - remember you can go anywhere.
— Joanne Lumley

             

Hebri heeft drie verschillende en unieke Wereldatlassen in het assortiment. Nederland Wereldland, Nos Isla i Nos Mundu en Suriname Wereldland.

SURINAME WERELDLAND

Suriname Wereldland (in 2016 helemaal vernieuwd en aangepast) richt zich op Suriname en haar plaats in de regio. Deze prachtige atlas kenmerkt zich door een caribicentrische opzet en heeft meer dan dertig kaartbladen met een grote verscheidenheid aan thema's over Suriname.  

De canon van Suriname geeft een beeld van de Surinaamse geschiedenis en de maatschappelijke gang van zaken. Extra aandacht voor de kaarten van Afrika, India, China en Zuid-Oost Azië maakt thema's als slavernij, kolonisatie en migratie inzichtelijk.