NEDERLAND WERELDLAND

Nederland Wereldland vertegenwoordigt de beste Nederlandse cartografie en voegt een aantal speciale accenten toe: prachtige en heldere kleuren, nieuwe kaarten van de Nederlandse provincies met foto's en veel leerzame informatie; historische kaarten die helpen begrijpen hoe Nederland het land is geworden dat het nu is.

  

In Noord-Holland wordt ingegaan op inpoldering en droogmakerijen en het belang van Schiphol voor de economie. In Zeeland natuurlijk veel aandacht voor de deltawerken en op het kaartblad van Zuid-Holland wordt het kiesstelsel van tweede kamer en staten generaal uitgelegd. De inpoldering van het IJsselmeer wordt visueel gemaakt op het kaartblad van Flevoland.

Daarnaast heeft Nederland veel variatie in landschappelijk natuurschoon zoals duinen, bossen, meren en venen.  Al deze facetten komen in Nederland Wereldland aan bod in heldere, levendige kleuren en met toelichtingen.

Ook het stuwwallenlandschap van de regio Nijmegen en het heuvelland in Zuid-Limburg komen uitgebreid aan de orde.  Dat aan de noordkust van Groningen 2000 jaar oude terpdorpen zijn te vinden wordt geïllustreerd door middel van teksten, foto's en kaartfragmenten. 

Op het kaartblad van Amsterdam is niet alleen een fraaie luchtfoto van de hoofdstad te zien, maar ook een inzetkaart met infrastructuur van de in ontwikkeling zijnde Noord-Zuid lijn. Het kaartblad "Industrie" geeft een mooi beeld van de hoogovens en haven op de Rotterdamse Maasvlakte. 

Waar wonen de meeste nieuwkomers?  Hoe snel zal de zeespiegel stijgen? Uit welke landen komen de buitenlandse toeristen? 

Nederland is de basis van dit bijzondere naslagwerk, waarin de rest van de wereld natuurlijk ook veel aandacht krijgt.

Daarnaast zijn er veel duidelijke thematische kaarten waaruit informatie te halen is over landen en mensen en over de kracht van de natuur zoals bijvoorbeeld aardbevingen, orkanen, tsunami's en de klimaatveranderingen.

Er zijn kaarten van Europa door de eeuwen heen en staatkundige en fysische kaarten van het Europa van nu. In welke Amerikaanse staten wonen de meeste minderheden? Hoe ontwikkelt een orkaan zich in het Caribisch gebied? Hoe komt het dat het Aralmeer zo snel gekrompen is? Waar ligt het Aralmeer eigenlijk? Wat is platentektoniek en hoe kan hierdoor een tsunami ontstaan?

Nederland Wereldland is een veelzijdige en unieke atlas.

REIS MET ONS DOOR DE WERELD

Hebri heeft drie verschillende en unieke Wereldatlassen in het assortiment. Nederland Wereldland, Nos Isla i Nos Mundu en Suriname Wereldland. Bekijk ze allemaal!

Buy an atlas and keep it by the bed - remember you can go anywhere.
— Joanne Lumley

 

 

 

 

REIS MET ONS DOOR DE WERELD

Hebri heeft drie verschillende en unieke Wereldatlassen in het assortiment. Nederland Wereldland, Nos Isla i Nos Mundu en Suriname Wereldland.