Ook in deze tijd van digitalisering gaat er in het onderwijs niets boven een fysieke kaart.
 

Amsterdam kent een zeer lange traditie op het gebied van cartografie. De gebroeders Blaeu hebben er de wereld al in de 17e eeuw op de kaart gezet.  

Hun werkplaats lag in het hart van het centrum, in de Jordaan, waar ook Uitgeverij Hebri gevestigd is.

Al meer dan 40 jaar zet Uitgeverij Hebri de standaard op het gebied van wandkaarten, atlassen en andere educatieve producten.

Voor het aardrijkskunde-onderwijs heeft Hebri wandkaarten van onder andere de 12 provincies van NederlandEuropa, Fysisch Nederlandde Wereld, Zuid-Amerika, Suriname, Aruba, Curaçao en het Caribisch gebied uitgegeven. Deze hangen in duizenden klaslokalen in Nederland, België, Suriname en de Nederlands-Antilliaanse eilanden.

In Nederland en Suriname wordt gewerkt met Hebri schoolatlassen die kinderen een idee geven over hoe mooi en indrukwekkend onze planeet is en dat het belangrijk is dat we haar koesteren en bewaren voor de toekomst. De recent ontwikkelde aardrijkskundemethode Wereldverkenner draagt hiertoe bij.

De Wereld is een wonder. En de wereld verdient het om keer op keer bekeken en bestudeerd te worden.

 

Suriname Wereldland, een wereldatlas voor Suriname

 

..Suriname Wereldland un atlas del mundo para Surinam..

Wat weet u van onze voormalige kolonie in Zuid-Amerika? Onze kleurrijke atlas Suriname Wereldland geeft een schat aan informatie over de geschiedenis van de plantages en de districten en buurlanden van Suriname. Deze atlas benadrukt ook de bijzondere relatie van Suriname met het Nederlands koninkrijk.

Suriname Wereldland is de officiële wereldatlas voor Suriname. Suriname Wereldland wordt ook op Surinaamse scholen gebruikt bij de methode Wereldverkenner.  

Deze atlas hoort in iedere schoolbibliotheek thuis. In Suriname, én in Nederland, want in Nederland wonen veel kinderen met een Surinaamse achtergrond.  Maar eigenlijk is Suriname Wereldland voor ons allemaal.

NEDERLAND WERELDLAND, EEN WERELDATLAS VOOR NEDERLAND

U denkt dat u alles over Nederland weet?

Wist u dat Friesland in oppervlakte de grootste provincie van Nederland is? Dat de Rijn eigenlijk niet bij Lobith ons land binnenkomt, maar bij Spijk, Millingen of Tolkamer? Sla Nederland Wereldland open en u vindt een schat aan onbekende informatie. De provincies van Nederland en de overige landen in de wereld krijgen uitgebreid aandacht met bijzonder kaartmateriaal en gedetailleerde illustraties. Ook krachten van de natuur als ontbossing, overstromingen, vulkanisme en orkanen komen ruimschoots aan bod.

Nederland Wereldland is een wereldatlas voor het Nederlands onderwijs en voor thuis. Een atlas om veel van te leren!